Ubytovací zařízení Kostomlaty

Kostomlaty pod Milešovkou, (okres Teplice)

Nabízíme k prodeji areál Kostomlaty pod Milešovkou, který tvoří ucelený soubor nemovitostí(staveb, pozemků a trvalých porostů).

Nemovitost se nachází v krásném přírodním prostředí lesů Českého Středohoří, poblíž obce Kostomlaty pod Milešovkou, odkud je k areálu příjezd po zpevněné asfaltové komunikaci. Katastrálně je nemovitost vedena v k. ú. Radovesice u Bíliny v obci Hrobčice.

Areál tvoří oplocený funkční celek s dále uvedenými stavbami, pozemky a lesními porosty. Do areálu je zavedena kabelová přípojka el. proudu s odběrným místem o příkonu 3 x 100 A a pevná tel. linka. Zdrojem pitné vody je pramenná jímka.

Hlavní stavbou areálu je rozestavěný objekt hotelového typu. Jedná se o samostatně nepodsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími a půdorysem ve tvaru písmene "L". Založení objektu je provedeno na masivních základových pasech a deskách ze železobetonu. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z pálených cihelných, svisle děrovaných bloků. Stropní konstrukce jsou z předpínaných železobetonových dutinových panelů typu SPIROL tl. 30 cm. Místy jsou stropy doplněny železobetonovými stropními deskami PZD a dobetonovány. Hlavní schodiště v objektu je z monolitického železobetonu do ocelových schodnic. Zastřešení je provedeno nerovnoramennou sedlovou střechou s mansardami na tradičním dřevěném krovu s plným bedněním a krytinou z hliníkových šablon Alukryt. Dispozičně je objekt rozdělen na dvě křídla s vestibulem a schodištěm uprostřed. V jednom křídle je v každém podlaží středová chodba a na obě strany orientované pokoje. V druhém křídle je v přízemí budoucí kuchyně se zázemím, sklady potravin, soc. zařízení zaměstnanců, nákladní výtah a jídelna. Do druhého nadzemního podlaží je umístěn hlavní vstup po předloženém schodišti na zastřešenou rampu. V tomto podlaží je prostorná hala, recepce, kancelář vedoucího, sklady a manipulační prostory a čtyři společenské místnosti. Ve třetím nadzemním podlaží tohoto křídla jsou prostory pro klubovnu, salonek, chodba, tři apartmány a byt správce. Pokoje orientované do dvora směrem k rybníku v těsné blízkosti objektu mají lodžie. Celkově lze charakterizovat rozestavěnost objektu jako hrubá stavba, která byla zahájena v r. 1989. Od té doby je stavba stále udržována, dokončené konstrukce jsou zajištěny proti povětrnostním vlivům, nechátrají a jsou v bezzávadném stavu.

Základní údaje stavby: zastavěná plocha 748 m2, obestavěný prostor 8 440 m3.

Další stavbou která je součástí nabízené nemovitosti je vedle stojící přízemní objekt bývalé ubytovny a školící střediska, který je staršího data a při stavbě nového objektu sloužil jako zařízení staveniště a ubytovna pro dělníky.

Základní údaje stavby: zastavená plocha 464 m2, obestavěný prostor 2 011 m3.

Pozemky celkem 24 085 m2, z toho pozemky lesů se vzostlými porosty 9 216 m2.

Jedná se velmi zajímavou, dobře dostupnou nemovitost v blízkosti budoucí rekreační oblasti a výhodnou investici do nemovitosti rozmanitého využití.

 

Lokalita

Kontaktujte nás

Zeptejte se na cokoli

Rádi odpovíme na jakékoli otázky a ukážeme současný stav domů a pozemků.